« go back

Llew Jones International

Llew Jones International

Llew Jones International has an average score of 4.80 out of 5 from 44 reviews

Contact Name:
Steve Jones

Telephone:
01492640320

Email:
ben@llewjones.com

Showing reviews 1 to 10 of 44

Bethan Jones, Swyddfa'r Urdd Conwy

(1/5)

20th July 2018, 2:22pm

"Pnawn da Yn dilyn ein taith i Alton Towers ddydd Llun, gyda gofid mae'n rhaid i mi ysgrifennu atoch i ddatgan fy siomiant yn y gwasanaeth a dderbyniwyd gennych. Roeddem wedi llogi dau fws gennych, a'r ddau ar amser yn casglu o Ysgol Dyffryn Conwy. Roedd un bws wedyn yn casglu pobl ifanc o Ysgol Eirias, Bae Colwyn a bu i'r gyrrwr basio'r fynedfa lawr am Barc Eirias gan nad oedd yn ymwybodol bod angen casglu o'r ysgol er bod hyn wedi cael ei nodi ar y daflen gennych. Wedi troi'n nol i'w casglu o Llanddulas, cyrhaeddwyd Parc Eirias gyda mwg du trwchus yn dod allan o'r cefn a hwnnw wedi llenwi cefn y bws. Bu rhaid gwagu 41 o fobl ifanc o'r bws ar frys ac allan i'r maes parcio. Lwcus iawn nad oedd hyn wedi digwydd ar yr A55 ble fydda'n rhaid i ni fod wedi eu gwagu ar ochr ffordd brysur heb safety barriers! Buom yno am awr yn disgwyl yn yr haul tambaid am fws arall i ddod i'n casglu cyn cychwyn ar y siwrne awr ac ugain munud yn ddiweddarach. Wedi cyrraedd Parc Alton Towers, bum wedyn yn gaeth yn y bws am 5 - 10 munud oherwydd nad oedd y drws yn agor! Rydym wedi derbyn sawl sylw gan rieni am y digwyddiad, ac oherwydd hyn rydym mewn trafodaeth i geisio digolledu y rhai cafodd eu effeithio. Roedd y gyrrwr yn amlwg yn rwystredig a does gen i ddim cwyn o gwbl yn ei erbyn. Dwi'n derbyn nad oeddech yn medru rhagweld y byddai'r bws yn torri lawr, ond onid yw'n gyfrifoldeb arnoch i roi archwilid i bob bws cyn cychwyn ar siwrne pell? Dim ond 15 milltir oedd y bws wedi teithio! Hefyd, nid oedd unrhyw gyfathrebiad wedi digwydd hefo'r gyrrwr gan nad oedd yn ymwybodol bod angen casglu yn Ysgol Eirias. Yn dilyn y sylwadau uchod, dwi ddim yn teimlo ein bod mewn sefyllfa i dalu'r pris llawn am y bws. Edrychaf ymlaen i glywed gennych Bethan"

Would they recommend: No

Richard Vernon, Llansannan

(5/5)

18th July 2018, 12:41pm

"The drivers put themselves out for us time and time again to ensure we made our destination in time and the company’s patience and professionalism made for a great day."

Would they recommend: Yes

Bodnant Garden Team, Bodnant Garden

(5/5)

18th July 2018, 9:02am

"Llew Jones customer care was very good, very helpful in making the arrangements.The driver was fantastic, helpful and understanding and the coach was ideal for our staff outing. I would definitely use Llew Jones again and recommend them for good value and a top notch service."

Would they recommend: Yes

Customer, Essex

(4/5)

17th July 2018, 5:30pm

"Good journey. Smart, friendly and well presented driver. The coach was clean and comfortable with brilliant air con on a very hot day. Thank you."

Would they recommend: Yes

Huw Roberts, Llanrwst

(5/5)

12th July 2018, 11:34am

"Popeth yn hwylus iawn a'r gyrrwr yn dda a thaclus. Bws cyfforddus - Beth am gael holiadur Cymraeg tro nesa."

Would they recommend: Yes

Rowen Gardening Club Rowen, Rowen

(4/5)

12th July 2018, 8:55am

"Good Driver excellent. Vehicle excellent. The bus was late arriving in the morning. But we were informed whilst waiting. A diversion had been put in place and Llewelyn Jones had been mis informed."

Would they recommend: Yes

Iolo McGregor, Ruthin

(5/5)

9th July 2018, 11:05pm

"Great service. Very helpful and accommodating. Would use again."

Would they recommend: Yes

Glenys T. Davies., Salem Chapel, Llanbedr y Cennin.

(5/5)

9th July 2018, 8:44pm

"Most enjoyable journey in a comfortable coach which was spotless. The driver was the best."

Would they recommend: Yes

Customer, Dolgarrog

(5/5)

9th July 2018, 2:11pm

"Great service for corporate bookings."

Would they recommend: Yes

David Williams, Nottingham

(5/5)

9th July 2018, 10:57am

"Just a quick email to say how grateful we are to both Ray and Krissy for all they did on our recent school trip to Paris. Ray was extremely knowledgeable and provided an informative and entertaining commentary around Paris. Nothing was too much trouble and everything was done with humour and great efficiency. Ray and Krissy really did help make this an enormously successful and hugely enjoyable few days,"

Would they recommend: Yes

Trusted Travel Reviews